loading
O nás

O nás

Společnost PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. je firmou, která se specializuje na stavební práce související převážně s výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou železniční dopravní sítě, tramvajových tratí a tratí metra. V menší míře se společnost zabývá také výstavbou a opravami pozemních komunikací. Společnost nyní s hrdostí náleží do rodiny holdingu enteria. Tato integrace je dalším důležitým krokem ve strategii rozvoje, kterou společnost Pedasta dlouhodobě sleduje.

V současné době se společnost dynamicky rozvíjí, což je patrné z provádění náročnějších a rozsáhlejších zakázek a také ze zvyšujícího se počtu zaměstnanců. Tento růst je podpořen sdílenými hodnotami jak společnosti Pedasta, tak holdingu enteria. Pro zaměstnance společnost Pedasta zajišťuje veškeré potřebná kvalifikační školení, aby průběžně docházel ke zvyšování jejich odbornosti a trvalému rozvoji.

Strategií společnosti Pedasta, je odpovědný přístup k našim zákazníkům, kvalitně odvedená práce a aplikace moderních technologických postupů. Tyto hodnoty jsou také pevně zakořeněny v kultuře holdingu enteria, což se projevuje v jeho dlouhodobém úspěchu. Pedasta a enteria si společně zakládají na dodržování smluvních závazků, termínů, bezpečnostních předpisů a norem ochrany životního prostředí. Společnost úspěšně prošla procesem certifikačního auditu a získala tak normy ISO 9001:2016, ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008 pro činnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Ředitelem společnosti Pedasta setrvává původní jednatel Vítek Damašek, který je též akcionářem holdingu enteria. Tato kontinuita vedení zajišťuje plynulý přechod a spolupráci mezi dvěma společnostmi.