loading
O nás

O nás

Společnost PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. je firmou, která se specializuje na stavební práce související převážně s výstavbou, rekonstrukcemi a údržbou železniční dopravní sítě, tramvajových tratí a tratí metra. V menší míře se společnost zabývá také výstavbou a opravami pozemních komunikací. Společnost vlastní také licenci k provozování drážní dopravy, kterou hojně využívá pro veškerou činnost stavebních drážních strojů. Za dobu své působnosti společnost realizovala řadu významných staveb jak ve svém regionu, tak po celé České republice.


V současné době se společnost dynamicky rozvíjí, což je patrné z provádění náročnějších a rozsáhlejších zakázek a také ze zvyšujícího se počtu zaměstnanců. Pro zaměstnance společnost zajišťuje veškerá potřebná kvalifikační školení tak, aby průběžně docházelo ke zvyšování jejich odbornosti a trvalému rozvoji.


Strategií společnosti je odpovědný přístup k našim zákazníkům, kvalitně odvedená práce, aplikace moderních technologických postupů. Dbáme na dodržování smluvních závazků, termínů, bezpečnostních předpisů a norem ochrany životního prostředí. Společnost úspěšně prošla procesem certifikačního auditu a získala tak normy ISO 9001:2016, ISO 14001:2016 a OHSAS 18001:2008 pro činnost „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“.

Ustanovení vztahující se k ochraně osobních údajů fyzických osob

Kliknětě zde pro stažení Ustanovení vztahující se k ochraně osobních údajů fyzických osob