loading
Dokumenty

Důležité dokumenty

Pravidla činnosti holdingu enteria

Společnosti holdingu enteria se při své činnosti řídí mimo platných právních předpisů taktéž vnitřními pravidly vydanými v souladu s těmito právními předpisy.

Etický kodex a další dokumenty z něj vycházející, nastavují základní vnitřní pravidla fungování holdingu enteria, směřující zejména k předcházení páchání protiprávního jednání společností, jejími zaměstnanci a jejími součástmi, stejně jako k zajištění maximální souladnosti všech aspektů fungování společnosti s platnou právní úpravou, a to při co nejvyšší etické integritě a důvěryhodnosti společnosti.
Z důvodů zajištění automatického zpracování dodavateli vystavených elektronických faktur společnostem skupiny enteria jsme stanovili následující Závazné podmínky pro příjem elektronických faktur.
Rádi bychom vás srozumitelně a transparentně informovali o tom, jakým způsobem zpracováváme vaše osobní údaje a jaké máte v této souvislosti práva, proto zde přehledným způsobem všechny podstatné informace poskytujeme.
Společnost PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. postupuje při zpracování a ochraně osobních údajů v souladu s platnými právními předpisy, zejména s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) a českým právním řádem.
Všechny podstatné informace naleznete v dokumentech dostupných níže.

Základní informace o zpracování osobních údajů a o správci osobních údajů – společnosti PEDASTA dopravní stavby, s.r.o. (včetně způsobů, jakým správce kontaktovat) naleznete v tomto dokumentu: Detailnější informace o svých právech a jejich uplatňování naleznete v tomto dokumentu:
Informace jsou dále po snazší srozumitelnost poskytovány dle kategorie subjektů údajů, a to: